Zoeken
Zoek

Home

 
Home
Actueel
Agenda
Lobby
Over de BZW
Lid worden
Ledennet
Verdergaan naar hoofdinhoud

“”
wccCitaatVerborgen
Krachtig ondernemerscollectief
vrijdag 31 juli 2015
BZW is het krachtigste regionale ondernemerscollectief, de inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking en succesvol in belangenbehartiging.
wccCitaatVerborgen
Partners van de BZW
zaterdag 8 september 2012
Voor de belangenbehartiging en de organisatie van ledenbijeenkomsten werkt de BZW samen met vaste partners.
 
Home>

Nieuws
Elphi Nelissen - Geen top zonder solide basismaandag 27 juni 2016
Nadat in 2015 het economisch herstel al definitief had ingezet, zien we nu ook de situatie op de arbeidsmarkt verbeteren. De vacatures nemen toe en de werkloosheid heeft de dalende lijn ingezet. Dankzij een aanhoudende en breed gedragen economische groei, die in Brabant komende jaren boven het landelijk gemiddelde komt (2 procent), neemt het banenperspectief weer toe. So far, so good.  

Brabant heeft de ambitie om tot de top van de kenniseconomieën in de wereld te gaan behoren. We willen een regio worden waar vernieuwing en innovatie de standaard vormt. En waar nieuwe technologieën moeten gaan zorgen voor nieuwe banen op terreinen als duurzame energie, smart cities, agrofood of in de zorg. Een goed werkende en veerkrachtige arbeidsmarkt is noodzakelijk om die hoge ambities te kunnen realiseren. Daar ligt komende jaren zonder twijfel een van onze belangrijkste opgaven. En in een tijd van snelle veranderingen in economie en maatschappij zijn die opgaven fors en talrijk. Het varieert van het creëren van structurele oplossingen voor de oplopende tekorten aan hoogopgeleide (internationale) kenniswerkers, het organiseren van effectieve werktrajecten voor werkzoekenden uit krimpsectoren tot de aanpak van de laaggeletterdheid die in Brabant 200.000 mensen omvat.  

Belangrijk uitgangspunt bij al die opgaven is echter het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen meedoet. Dat is sociaal-economisch van groot belang, want geen top zonder solide basis. De actuele ontwikkelingen vragen echter wel om verscherpte aandacht. We zien bijvoorbeeld een groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleiden ontstaan en dat is een gevaar voor de cohesie in de samenleving. En juist om die reden is het zo belangrijk dat er stevig aan de weg wordt getimmerd met campagnes als ‘SAMEN’. Ik wil daar graag BZW en haar leden mee complimenteren. Het onderstreept dat Brabant ook bij het realiseren van inclusiviteit voorop wil lopen. Ik word daar heel blij en trots van.  

Prof.ir. Elphi Nelissen,
Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant  

Deze column is een voorpublicatie uit SAMEN werken in Brabant en Zeeland, het BZW-magazine dat in juni 2016 verschijnt.  
Nieuws
Energiescan helpt ondernemers energie te besparenwoensdag 22 juni 2016
Om kleine en middelgrote bedrijven een handje te helpen bij het energie besparen zijn VNO-NCW en CCS Energieadvies samen met een aantal partners gestart met het project MKB Energy CheckUp.
9f617c69-c6df-486a-9764-9fee6b1c9cf3
Agenda
Klik hier voor alle bijeenkomsten.

 

 'BZW in het kort' (video)

Home