Zoeken
Zoek

Lid worden

 
Home
Actueel
Agenda
Belangenbehartiging
Over BZW
Lid worden
Ledennet
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Home>Lid worden>Statuten

Lid worden

 statuten

De belangrijkste punten uit de statuten van BZW in het kort.

Het doel van BZW is:
  • belangenbehartiging van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven in het algemeen en van de leden in het bijzonder;
  • een bijdrage leveren aan een rechtvaardige sociaal-economische orde met een centrale plaats voor de particuliere onderneming.
BZW wil dit doel bereiken door: 
  • het houden van bijeenkomsten voor leden;voorlichting en scholing;
  • het bevorderen van onderlinge hulp tussen de leden;
  • individuele en collectieve dienstverlening;
  • uitdragen van standpunten en vertegenwoordiging in allerlei organen;
  • samenwerking met relevante instanties in binnen- en buitenland.
Wie kunnen lid worden van BZW? 
  • Ondernemingen in Brabant en Zeeland onder aanwijzing van een of meerdere personen op directieniveau (zie overzicht lidmaatschapscriteria).
Lidmaatschap:
  • het (kring)bestuur beslist;
  • opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober van enig jaar. 

Voor HRM-groepleden gelden dezelfde regels met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap als voor BZW-leden.

BZW kent elf kringen (geografische gebieden).
Elke kring heeft een bestuur. De kringen Bergen op Zoom, Breda, Oosterhout en Roosendaal-Moerdijk hebben een gemeenschappelijk bestuur: het regiobestuur West-Brabant. In Zeeland bestaat naast de twee kringbesturen het bestuur Zeeland voor belangenbehartiging op provinciaal niveau.
De voorzitters van de kring/regiobesturen aangevuld met enkele zogenaamde portefeuillehouders vormen het algemeen bestuur van BZW.
De voorzitter van BZW, evenals de portefeuillehouders, worden door de ledenvergadering van BZW benoemd voor vier jaar. De ledenvergadering keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en stelt jaarlijks de begroting en de contributie vast. 

BZW heeft een professioneel secretariaat, onder leiding van de directeur.

De inkomsten van BZW bestaan uit de ledencontributie, schenkingen en inkomsten uit andere bronnen. 

De volledige statuten kunt u
hier downloaden. 

februari 2010