Zoeken
Zoek

Lid worden

 
Home
Actueel
Agenda
Lobby
Over de BZW
Lid worden
Ledennet
Verdergaan naar hoofdinhoud

“ ”
wccCitaatVerborgen
Belangenbehartigen
woensdag 11 juli 2012
De stem van de BZW telt, en daarmee ook die van onze leden. Samen behalen we resultaten waar elke individuele ondernemer de vruchten van plukt.
wccCitaatVerborgen
Prioriteitenprogramma BZW
donderdag 8 september 2011
We gaan het doen in 2015-2016!
 
Home>Lid worden>Statuten

Lid worden

 statuten

De belangrijkste punten uit de statuten van de BZW in het kort.

Het doel van de BZW is:
  • belangenbehartiging van het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven in het algemeen en van de leden in het bijzonder;
  • een bijdrage leveren aan een rechtvaardige sociaal-economische orde met een centrale plaats voor de particuliere onderneming.
De BZW wil dit doel bereiken door: 
  • het houden van bijeenkomsten voor leden;voorlichting en scholing;
  • het bevorderen van onderlinge hulp tussen de leden;
  • individuele en collectieve dienstverlening;
  • uitdragen van standpunten en vertegenwoordiging in allerlei organen;
  • samenwerking met relevante instanties in binnen- en buitenland.
Wie kunnen lid worden van de BZW? 
  • Ondernemingen in Brabant en Zeeland onder aanwijzing van een of meerdere personen op directieniveau (zie overzicht lidmaatschapscriteria).
Lidmaatschap:
  • het (kring)bestuur beslist;
  • opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober van enig jaar. 

Voor HRM-groepleden gelden dezelfde regels met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap als voor BZW-leden.

De BZW kent elf kringen (geografische gebieden).
Elke kring heeft een bestuur. De kringen Bergen op Zoom, Breda, Oosterhout en Roosendaal-Moerdijk hebben een gemeenschappelijk bestuur: het regiobestuur West-Brabant. In Zeeland bestaat naast de twee kringbesturen het bestuur Zeeland voor belangenbehartiging op provinciaal niveau.
De voorzitters van de kring/regiobesturen aangevuld met enkele zogenaamde portefeuillehouders vormen het algemeen bestuur van de BZW.
De voorzitter van de BZW, evenals de portefeuillehouders, worden door de ledenvergadering van de BZW benoemd voor vier jaar. De ledenvergadering keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed en stelt jaarlijks de begroting en de contributie vast.

De BZW heeft een professioneel secretariaat, onder leiding van de directeur.

De inkomsten van de BZW bestaan uit de ledencontributie, schenkingen en inkomsten uit andere bronnen. 

De volledige statuten kunt u
hier downloaden. 

februari 2010