Zoeken
Zoek

Belangenbehartiging

 
Home
Actueel
Agenda
Belangenbehartiging
Over BZW
Lid worden
Ledennet
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Home>Belangenbehartiging>MKB Belangen

Belangenbehartiging

 MKB Belangen

BZW en MKB Brabant en Zeeland versterken hun onderlinge samenwerking. Vanaf 1 januari 2015 opereren de beide werkgeversclubs als één beleidsbureau onder leiding van BZW-directeur Michiel van Campen. Dit resulteert in een gezamenlijk optreden van de BZW en MKB in de belangenbehartiging voor ondernemers. Beide organisaties blijven ieder met hun eigen label diensten verlenen voor de aangesloten leden, industriële contacten en lokale partners.

De afgelopen jaren werkten BZW en MKB Brabant en Zeeland al intensief samen. “We liepen hiermee in de pas met de samenwerking die ook op landelijk niveau al speelt sinds 2009 tussen onze koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland”, aldus Van Campen. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland komen steeds meer als één lobbyorganisatie op voor de belangen van ondernemingen op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. Tegelijkertijd hebben zij daarbij gekozen voor behoud van beide verenigingen, ieder met hun eigen identiteit en eigen netwerk. Van Campen: “Ook in Brabant en Zeeland zullen wij op deze wijze gaan opereren en beide organisaties ieder met een eigen label in de markt houden zodat we recht doen aan de verscheidenheid aan de hier aanwezige bedrijven en een evenwichtige vertegenwoordiging hiervan”.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat de belangen van het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven op deze wijze nog effectiever en efficiënter zullen worden behartigd. De efficiencywinst die wordt bereikt door de integratie van de bureaus zal niet worden gebruikt om de totale formatie te verkleinen, maar om de kwaliteit van de dienstverlening te versterken. Van Campen: “Nu de overheid steeds meer beleidszaken decentraliseert, merk je dat de relatie tussen het bedrijfsleven en de regionale en lokale overheden steeds verder verstevigt. Als werkgeversorganisaties zijn wij steeds intensiever betrokken bij de vormgeving van het beleid. Door het gezamenlijk optrekken van BZW en MKB kunnen we hierin een nog sterkere rol vervullen.”

januari 2015

 

 contactpersoon


Maurice Manders
013 205 00 25