Zoeken
Zoek

Belangenbehartiging

 
Home
Actueel
Agenda
Belangenbehartiging
Over BZW
Lid worden
Ledennet
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Home>Belangenbehartiging>Politiek en economisch beleid

Belangenbehartiging

 Politiek en economisch beleid

Kern van de zaak

Ondernemers hebben vrijwel dagelijks te maken met de overheid. Bijvoorbeeld bij regelgeving, toezicht, vergunningen en opdrachten. Daarnaast is de overheid partner van het bedrijfsleven voor economische ontwikkeling. Een toegankelijke, slagvaardige en deskundige overheid is voor het bedrijfsleven dan ook van het grootste belang, zowel in goede als in slechte tijden. Kortom: het bedrijfsleven is gebaat bij een faciliterende overheid die de juiste prioriteiten stelt en de juiste maatregelen neemt. Maar daar schort het wel eens aan. Om de relatie tussen overheid en bedrijfsleven te verbeteren heeft de BZW goed en regelmatig contact met bestuurders en politici op alle overheidsniveaus. Centraal gebeurt dat op landelijk en provinciaal niveau en richten we ons steeds meer op staten- en kamerleden. Lokaal zitten de BZW-kringbestuurders minimaal tweemaal per jaar bij gemeenten aan tafel. Ook nodigen we bestuurders en politici uit voor themabijeenkomsten, zodat ze voor onze leden aanspreekbaar zijn. Steeds staat het gezamenlijk belang voorop. Een vitaal en krachtig bedrijfsleven is immers een voorwaarde voor welvaart en welzijn van iedereen.

 Nieuws

 

 ContactpersoonEllen Kroese
013 205 00 22