Zoeken
Zoek

Lobby

 
Home
Actueel
Agenda
Lobby
Over de BZW
Lid worden
Ledennet
Verdergaan naar hoofdinhoud

“”
wccCitaatVerborgen
BZW Connect
dinsdag 28 maart 2017
Wilt u graag sparren met mede-ondernemers? Maak dan gebruik van het omvangrijke BZW-netwerk via BZW Connect
wccCitaatVerborgen
Krachtig ondernemerscollectief
vrijdag 31 juli 2015
BZW is het krachtigste regionale ondernemerscollectief, de inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking en succesvol in belangenbehartiging.
 

Lobby

 Zaken die er echt toe doen

Samen breng je dingen voor elkaar die je alleen niet krijgt gerealiseerd. Via de BZW werken ondernemers in Brabant en Zeeland samen aan onderwerpen die er echt toe doen. De grote lijnen, waar ú uiteindelijk van profiteert. ‘Samen bereikt ú meer’ is niet voor niets het motto van de BZW. Hieronder ziet u de belangrijkste dossiers waar de BZW zich sterk voor maakt. Landelijk behartigt VNO-NCW de belangen van ondernemers. Die landelijke dossiers vindt u hier.


 

Bereikbaarheid
Onderwerpen: MIRT • aanpak snelwegen • opwaardering spoor- en vaarwegen • HOV • samenwerking bedrijfsleven-overheden • urgentieprogramma’s • mobiliteitsmanagement • A58


Defensie en bedrijfsleven
Standpunten: werkgelegenheid • arbeidsmarkt • contracting • leiderschap 

Duurzaam ondernemen
Onderwerpen: duurzaam inkopen • maatschappelijk verantwoord ondernemen • gedragscode


Industrie en vestigingsklimaat

Onderwerpen: stimuleren regionale economie • lobby • regie en coördinatie • Brainport • 5-sterrenregio • De Ideale Connectie • Impuls Zeeland • Op-Zuid


Milieu en Energie
Onderwerpen: luchtkwaliteit • stedelijke milieuzones • vertegenwoordiging waterschappen • grondwaterheffing en zuiveringslasten • inkoop energie • innovatief energiegebruik en alternatieve energiebronnen

Onderwijs en Arbeidsmarkt
Onderwerpen: afstemming onderwijs-bedrijfsleven • instroom technisch personeel • regelgeving • lage-lonenlanden • buitenlandse werknemers • job-matching • regionaal arbeidsmarktbeleid • Participatiewet • 100.000 banenplan


Politiek en economisch beleid

Provinciale Statenverkiezingen 2015

Regels en aanbesteden
Onderwerpen: regeldruk overheden • administratieve lastenverlichting • inspecties • procedures en kosten
 

Ruimte

Onderwerpen: nieuwe bedrijventerreinen • opwaardering bestaande bedrijventerreinen • ICT-infrastructuur • veiligheid • parkmanagement


Zorg

Onderwerpen: ondernemerschap • marktwerking • kruisbestuiving