Zoeken
Zoek

Over BZW

 
Home
Actueel
Agenda
Belangenbehartiging
Over BZW
Lid worden
Ledennet
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Home>Over BZW>Visie

Over BZW

 DEEL VAN EEN KRACHTIG NETWERK

Als u alleen wilt borrelen bent u bij ons aan het verkeerde adres. Natuurlijk is BZW ook een ontmoetingsplek, maar het gaat ons vooral om de resultaten. Medewerkers van BZW werken dagelijks aan projecten op het gebied van bereikbaarheid, bedrijventerreinen, regelgeving, onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is BZW aanjager en partner in initiatieven voor economische groei, innovatie, buitenlandse markten, procesverbetering en kennisdeling. Het doel is: het creëren van een concurrerend ondernemingsklimaat. Zodat uw onderneming gedijt.

 

Als lid van BZW bent u deel van een krachtig netwerk. De sleutel voor succes ligt in samenwerking en pro-activiteit. Zo staan de BZW-leden elkaar met raad en daad bij, en leren we van elkaar en anderen tijdens regelmatige ontmoetingen. Bijeenkomsten worden georganiseerd op bovenregionaal, regionaal en lokaal niveau. Maar BZW kent ook thematische bijeenkomsten zoals de studieclubs en speciale groepen voor HRM-directeuren, industrie, veiligheidsmanagers, Senior Management en DGA's. De keuze voor de thema's is gebaseerd op de wensen van de leden.

BZW is partner van VNO-NCW en vervult een spilfunctie in de samenwerking met overheden, kennisinstellingen en Kamers van Koophandel. Daarin zijn we daadkrachtig en uniek. En we krijgen zaken voor elkaar.